คัดลอกลิงค์
อาเรียนา

อาเรียนา

ปีที่เข้าร่วม 2019

เป็นนักศึกษาภาควิชาสนาม ชอบการเดินทาง และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน