คัดลอกลิงค์
นับตะวัน

นับตะวัน

ปีที่เข้าร่วม 2020

สนใจเรื่องการศึกษาและงานศิลปะน่ารัก ๆ มีโลกของตัวเองเวลาได้ฟังเพลงที่ชอบ