คัดลอกลิงค์
kreangkrai thanuanram

kreangkrai thanuanram

ปีที่เข้าร่วม 2020

สวัสดีครับผมนาย เกรียงไกร ทะนวนรัมย์ ปัจจุบันผมเป็นนักลงทุนอิสระ อาจารย์สอน และ นักวิเคราะห์ค่าเงิน