คัดลอกลิงค์
กนก

กนก

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักเขียนฝึกหัด เขียนไปเรื่อย ๆ ตามความรู้สึกส่วนตัว อาจจะตรงใจคนอ่านหรือไม่ตรงใจบ้าง