คัดลอกลิงค์
ฺBlack_Space

ฺBlack_Space

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักศึกษาปริญญาเอก วิทยากร และผู้บรรยายด้านธุรกิจ