คัดลอกลิงค์
Gypsyjin

Gypsyjin

ปีที่เข้าร่วม 2020

ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ ติวเตอร์และนักคิดนักวิเคราะห์