คัดลอกลิงค์
someone..

someone..

ปีที่เข้าร่วม 2020

คนเรามีเรื่องราวมากมายที่อยากจะระบายมันออกมากหรืออยากบอกเล่าออกมา แต่คนเราก็ไม่สามารถทำมันได้เพราะแหล่งการรับฟังมันไม่เอื้อต่อความต้องการเล่าของเรา ฉะนั้นการเขียนนี้แหละสามารถตอบโจทย์และสามารถทำให้คนสามารถระบายมันออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

บทความของฉัน