คัดลอกลิงค์
แผ่นฟ้า

แผ่นฟ้า

ปีที่เข้าร่วม 2020

เขียนจากประสบการณ์​ส่วนตัวล้วนๆ