คัดลอกลิงค์
คนเดินดิน

คนเดินดิน

ปีที่เข้าร่วม 2020

คนเดินดิน กินข้าวแกง อยู่เมืองหลวงดีๆ หาเรื่องออกมาอยู่เมือง(บ้าน)นอก