คัดลอกลิงค์
user iconLessisMore

LessisMore

ปีที่เข้าร่วม 2020

ใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม พยามหาวิธีหลุดพ้นจากความจริงที่โหดร้ายและนำมาบอกกล่าวเป็นประสบกา

2

บทความ