คัดลอกลิงค์
Less is More

Less is More

ปีที่เข้าร่วม 2020

ใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม พยามหาวิธีหลุดพ้นจากความจริงที่โหดร้ายและนำมาบอกกล่าวเป็นประสบการณ์ชีวิต