คัดลอกลิงค์
user iconNinew ผู้ท่องเที่ยวในยามทีมีตังค์เหลือ

Ninew ผู้ท่องเที่ยวในยามทีมีตังค์เหลือ

ปีที่เข้าร่วม 2019

เขียนไว้เพื่อบันทึกและเผยแพร่การเดินทางการท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆที่ชื่นชอบและน่าสนใจเหมาะแก่การรีวิวอีกทั้งในอนาคตถ้าว่าง ว่างมากๆ อะนะ อาจมีบทความในแนวการคิดพิเรนแปลกๆเช่น การแลกเปลี่ยนความคิดทางสมอง + Data Digital ทางไฟฟ้า(มีคนเริ่มทำแล้ว)เป็นต้นครั)

1

บทความ