คัดลอกลิงค์
Click Journey

Click Journey

ปีที่เข้าร่วม 2020

จบโบราณคดี ศิลปากร ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์ และเจ้าของบริษัท Click destination travel