คัดลอกลิงค์
Ssspace.2

Ssspace.2

ปีที่เข้าร่วม 2020

เพิ่งเริ่มเป็นนักเขียน อาจจะเรียบเรียงคำไม่ได้ดี อาจจะมีสั้นไปบ้าง แต่จะพยายามปรับปรุงตลอดเวลานะคะ