คัดลอกลิงค์
Golfy Golf

Golfy Golf

ปีที่เข้าร่วม 2020

บัณฑิตเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก วิชาโทภาษาจีน มีความถนัดการสอนเด็ก และสนใจภาษาจีน ปัจจุบันสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก