คัดลอกลิงค์
user iconOliver K.

Oliver K.

ปีที่เข้าร่วม 2020

รัก ธรรม’ชาติ รักความสงบ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งไหม่ๆ อยู่เสมอ สนใจในภาษาและรักการถ่ายทอดความรู้

1

บทความ