คัดลอกลิงค์
Amika Nit

Amika Nit

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชื่อ เอมิกา สุรัตตัน ชื่อเล่น นิต จบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ ม.มหิดลคะ