คัดลอกลิงค์
Candyc.RNBW

Candyc.RNBW

ปีที่เข้าร่วม 2020

บทความตามใจฉัน เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมเป็นหลัก ชอบป้ายยาขายเกมด้วยนะ ระวังตัวกันไว้ด้วย