คัดลอกลิงค์
JP succulents

JP succulents

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็นคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะไม้อวบน้ำและแคคตัส