คัดลอกลิงค์
Greenroad

Greenroad

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชีวิตคือการเดินทาง ในแต่ละเส้นทางที่ก้าวไปล้วนเป็นสิ่งที่น่าจดจำ หลากหลายประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายต่างถูกกำหนดมาแล้วให้เราต้องพบเจอ เรื่องราวดีๆ มากมายที่อยากส่งต่อให้ผู้อื่นได้ซึมซับร่วมกันบนเส้นทางสีเขียวนี้