คัดลอกลิงค์
NATAWAT PHONGSARIKIT

NATAWAT PHONGSARIKIT

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผมเป็นผู้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมเสภาดนตรีไทย โบราณคตินิยม และความเชื่อในพุทธศาสนากว่า มาทั้งชีวิต