คัดลอกลิงค์
C06 ธัญญชนิต จิตราภิรมย์ (ปอย)

C06 ธัญญชนิต จิตราภิรมย์ (ปอย)

ปีที่เข้าร่วม 2019

อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

บทความของฉัน