คัดลอกลิงค์
C09 ธัญญาดา หล้าคำไข (ริสต็าร์)

C09 ธัญญาดา หล้าคำไข (ริสต็าร์)

ปีที่เข้าร่วม 2019

ไม่มีใครเก่งกว่าใคร มีแค่คนที่พยายามและคนที่ไม่พยายาม

บทความของฉัน