คัดลอกลิงค์
WeeraSilk

WeeraSilk

ปีที่เข้าร่วม 2020

ปัจจุบันเป็นนักศึกษา เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา