คัดลอกลิงค์
วอร์

วอร์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เชื่อว่าคนเราสามารถทำทุกอย่างได้ถ้าอยากจะทำ นิยามของตนเองคือ MultiFunction พยายามทำทุกอย่างด้วยตนเองให้ดีที่สุดก่อน