คัดลอกลิงค์
Salaryman101

Salaryman101

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผู้เขียนทำงานสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนในด้านต่างๆฉบับที่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเข้าถึงได้