คัดลอกลิงค์
user iconKritikorn

Kritikorn

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผู้เขียนทำงานสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกั

1

บทความ