คัดลอกลิงค์
ถิร (ะ)

ถิร (ะ)

ปีที่เข้าร่วม 2020

“เขียนด้วยใจ เป็นผู้ให้ผ่านตัวอักษร”