คัดลอกลิงค์
user iconHina

Hina

ปีที่เข้าร่วม 2020

สนใจสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา เพลง เกม ชอบเรื่องการลงทุน และชอบอ่าน/ฟังสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะ BKarenn เต็มใจรับฟังความเห็นของผูอ่านทุกท่าน💙

2

บทความ