คัดลอกลิงค์
แอด[มีน]

แอด[มีน]

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็นคนสนใจในศาสตร์หลายๆ ด้าน อยากจะอัพเดทสิ่งที่สนใจหลากหลายให้ผู้คนได้รู้