คัดลอกลิงค์
talk about fish

talk about fish

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำอื่นๆครับ ทั้งการวิจัย การค้นคว้าข้อมูล และผมจะนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ