คัดลอกลิงค์
user icontalkaboutfish

talkaboutfish

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำอื่นๆครับ ทั้งการวิจัย การค้นคว้าข้อมูล และผมจะนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ม

2

บทความ