คัดลอกลิงค์
วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์

วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชอบลองผิดลองถูกมากกว่าสูตรสำเร็จ