คัดลอกลิงค์
user iconอีสานอารมณ์ดี

อีสานอารมณ์ดี

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชอบศึกษาเส้นทางของอาหารปลอดภัย และการเดินทางไปสัมผัสกับวิถีชุมชน

2

บทความ