คัดลอกลิงค์
แอนญ่า

แอนญ่า

ปีที่เข้าร่วม 2020

เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ของผู้เขียน ให้ผู้อ่านได้สะท้อนเห็นภาพ ให้พลังงานบวก มีแรงกำลังใจ และอยากให้รับสิ่งที่ดีกลับไป ใช้ได้เกิดผลจริง