คัดลอกลิงค์
user iconManopAemsiri

ManopAemsiri

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผมเป็นคนนึงที่ชอบอ่านหนังสือและสังเกตชีวิต และมักที่จะจดบันทึกข้อคิดต่างๆที่ตกผลึกกับตนเอง

1

บทความ