คัดลอกลิงค์
G7 พลอย นางสาวอินทิรา หลวงกอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

G7 พลอย นางสาวอินทิรา หลวงกอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่เข้าร่วม 2019

อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

บทความของฉัน