คัดลอกลิงค์
B10  ตูทตาม  นายสงกรานต์  จองปันต๊ะ  คณะครุศาสตร์

B10 ตูทตาม นายสงกรานต์ จองปันต๊ะ คณะครุศาสตร์

ปีที่เข้าร่วม 2019

ความพยายามคืรั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ

บทความของฉัน