คัดลอกลิงค์
user iconMingRuji

MingRuji

ปีที่เข้าร่วม 2020

จากนักเรียน ก้าวเข้าสู่นักศึกษา ถึงประสบการณ์ที่ผมเจอมาอาจจะยังน้อย แต่ผมก็จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่าง

1

บทความ