คัดลอกลิงค์
PS.K

PS.K

ปีที่เข้าร่วม 2020

เติบโตมาในครอบครัวที่ชอบอ่านหนังสือ จึงมีหนังสือให้อ่านตลอด ทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจ ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ สนใจเรื่องราวชีวิตคน สถานที่ สถาปัตยกรรม การเดินทางเกิดขึ้นจากความอยากรู้ประวัติศาสตร์เหล่านั้น

บทความของฉัน