คัดลอกลิงค์
Chakkrit

Chakkrit

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักศึกษาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์