คัดลอกลิงค์
user iconMilkTeaPhutch

MilkTeaPhutch

ปีที่เข้าร่วม 2020

เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของผู้คน ผ่านมุมมองภาพจากกล้องฟิล์ม

5

บทความ