คัดลอกลิงค์
user iconฟางหอม

ฟางหอม

ปีที่เข้าร่วม 2020

รจนา ขุนแก้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี มีอาชีพหลักในการเป็นอาจารย์ มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา ความรู้ทางบัญชี การเขียนบทความ การร้องเพลง มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ การร้องเพลง การวาดภาพ

2

บทความ