คัดลอกลิงค์
วัฒนา

วัฒนา

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอยู่เสมอ ไม่ว่าเป็นเรื่องราวจากหนังสือที่อ่าน ประสบการณ์จากที่ไปพบเจอมา แม้กระทั่งความคิดที่ตระหนักเองคิดไปเองอยู่คนเดียว เพราะเรื่องผมจะเล่ามันสวยงามมาก จนผมอยากจะแบ่งปันให้คนรอบข้างได้รู้สึกเช่นเดียวกัน