คัดลอกลิงค์
PIROM

PIROM

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักเขียนฝึกหัด ที่เวลาว่างชอบหลับมากกว่าอ่านหนังสือ