คัดลอกลิงค์
หนอนหลบฝน (Worm Shelter)

หนอนหลบฝน (Worm Shelter)

ปีที่เข้าร่วม 2019

ชอบการเรียนรู้ เดินทางท่องเที่ยว ถ่ายรูป เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบอ่านหนังสือ อยู่ห้องสมุด