คัดลอกลิงค์
นคร ทวีศักดิ์

นคร ทวีศักดิ์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก IT เคยได้รับโอกาศให้ทำงานใน Project IT หลายๆ งาน และประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนนองค์กรณ์ที่ใช้กระดาษเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้อยากเล่าประสบการณ์และสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ