คัดลอกลิงค์
user iconพูลโต

พูลโต

ปีที่เข้าร่วม 2020

การเรียนรู้นั้นมีอุปสรรคมากมายและยากเมื่อเริ่มเสมอ แต่การยอมรับที่จะไม่ให้ตนเองพัฒนานั้นยากยิ่งกว่า

1

บทความ