คัดลอกลิงค์
ภัสปัณญ์

ภัสปัณญ์

ปีที่เข้าร่วม 2020

อาชีพหลัก สถาปนิก อาชีพรอง Video Creator ที่อยากแบ่งปันเรื่องราวการออกแบบ และตกแต่งบ้าน ที่รวบรวมจากประสบการณ์การเป็นสถาปนิกตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ด้วยความเชื่อที่ว่าใครๆก็สามารถสร้างสรรค์บ้านในฝันของตัวเองได้