คัดลอกลิงค์
JaPositive

JaPositive

ปีที่เข้าร่วม 2020

จริงๆเป็นครูสอนศิลปะแต่อยากเป็นนักเขียนด้วย