คัดลอกลิงค์
รู้ชีวิต กำหนดชีวิต

รู้ชีวิต กำหนดชีวิต

ปีที่เข้าร่วม 2020

คุณค่าของชีวิต คือการอุทิศเสียสละ