คัดลอกลิงค์
ปัฐน์ เฉลยอรรถ

ปัฐน์ เฉลยอรรถ

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชายหนุ่มผู้วิ่งตามความฝันที่ว่า เขาจะเป็นนักเขียน