คัดลอกลิงค์
นราธิป วะชุม

นราธิป วะชุม

ปีที่เข้าร่วม 2020

Studying Engineering at CMU