คัดลอกลิงค์
user iconนราธิปวะชุม

นราธิปวะชุม

ปีที่เข้าร่วม 2020

Studying Engineering at CMU

1

บทความ